Vítejte na stránkách oddílu
BÍLÝ JEDNOROŽEC

Dostali jste se na stránky chlapeckého oddílu Bílý Jednorožec. Náš oddíl se věnuje dlouhodobé práci s mládeží všech věkových kategorií - vlčata (6-11 let), skauti (12-16 let), Roveři (16-22 let). Vše pod dohledem zkušených vedoucích.

Naším cílem je všestraná výchova mladých lidí, především pak výchova k duchovním a morálním hodnotám, lidem a jejich práci, ochraně přírody, k uvědomění si sebe ve společnosti, jejich tělesnému rozvoji, k přiměřené sebedůvěře a všemu, co vede děti k samostatnému rozhodování, tvorbě vlastního úsudku a názoru.

Máte-li zájem s námi spolupracovat, začít se skautingem nebo se jen s námi seznámit, KONTAKTUJTE nás nebo nás navštivte na kterékoliv schůzce.
Junák – český skaut, z. s., středisko Holešov | Vytvořil Aleš Cahlík | 2013