Naši klubovnu najdete v suterénu bývalé Střední odborné školy na Pivovarské ulici. Vstup ze dvora za Základní uměleckou školou.

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Holešov | Vytvořil Aleš Cahlík | 2013