Parta a Příležitost

Nejjednodušší vyjádření toho, co je skauting. Umožňuje leccos si představit, zahrnuje nejrůznější aspekty skautské činnosti, ale zdůrazňuje dvě nejdůležitější:

Skauting = přátelé, kamarádi, společenství.
Skauting = příležitost rozvíjet se; žít naplno, zábavně a zajímavě; pomáhat věcem kolem sebe k rozvoji; hledat směr pro svůj život; tvořit lepší svět tím, že vezmu vlastní život do svých rukou.


Pro rodiče

      Podíváme-li se na to jak děti rostou, lze shledat určité etapy jejich vývoje. S tím jsou spojeny jejich různé schopnosti a zájmy, které se především vlivem věku a pohlaví mění. Junák respektuje osobnost a potřeby Vašeho dítěte, což se plně odráží v jeho struktuře a činnosti. Nejmenší chlapci, ve věku 6-12 let, jsou součástí tzv. vlčácké smečky. Inspirací a filozofií činnosti jsou příběhy Knih džunglí. , kde Mauglí, smečka vlků, jež ho vychovává, zákony džungle, psychologie jednotlivých postav…, jsou názorným vodítkem a prostředkem formování myšlení. Navíc jsou uplatňovány zkušenosti a metody dávno ověřené a přesto moderní – děti se učí sami od sebe navzájem, pomocí her, v přírodě…zkrátka zážitkem. Není důležité umět, nebo si pamatovat nějaké dovednosti, ve smyslu znalostí, jako ve škole. Důraz je kladen na výchovu k hodnotám a k zodpovědnosti, na radost z života, přírody a opravdového přátelství, na objevení sebe sama a svých kvalit.

      Důležité také je, že skauting může být, nebo pro některé je, celoživotní cestou. Ve smyslu dětí ve smečce to zamená, že je pořád kam směřovat, neboť po vlčeti z nich bude skaut, pak rover…, ale hlavně ČLOVĚK.

      Je zřejmé, že v dnešním světě to nejsou populární myšlenky. Všechno se točí kolem peněz a slávy. Někoho však nemusí naplnit v této době, jakož i kdykoliv v minulosti. Většina z rodičů má nějakou představu o tom, co by jejich dítě mělo v budoucnu dělat. Někdo chce mít slavného fotbalistu, hokejistu, vojáka, ekonoma, designéra, vývojáře…a tak odmalička všichni chodí do růazných kroužků, který jednostraně rozvíjí vlohy pro budoucí sen. Co se však stane pokud nakonec dítě nebude dělat to čemu se věnovalo? Skauting je široká škála aktivit, která nejenom, že učiní schopnosti dítěte univerzálními (spoort, řešení problémů, komunikace ve skupině)ale navíc jim umožní najít své silné stránky, které mohou sami rozvíjet. Takže pokud se ukáže že má někdo hudební sklony, nebo hraje skvěle fotbal může se mu začít cíleně věnovat.

      Rád bych ještě připoměl, že skauting není njaké zkostnatělá, předpotopní obluda stojící na vzpomínkách starších. Jsme moderní organizace, stojící na historických zkušenostech, rozvíjející všestranně osobnost.

Více o skautingu na www.skaut.cz

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Holešov | Vytvořil Aleš Cahlík | 2013